ფილიალები +(995 0431) 22 62 62

ჩვენი კურსები

ყიდვა გაყიდვა
30.03.202015:55

რეპორტინგი

2021 წ მე-3 კვ. ანგ.ა

წარმოგიდგენთ 2021 წლის მე-3 კვარტალის ანგარიშგებას.

ჩამოტვირთვა

ფინანსური ანგარიშგებაა

2018 წლის მე-2 კვარტალის ანგარიშგება

ჩამოტვირთვა

2018 წლის მე-4 კვარტალია

ფინანსური ანგარიშგება : 2018 წლის მე-4 კვარტალი

ჩამოტვირთვა

2019 წლის, I კვარტალია

2019 წლის,  კვარტალი

ჩამოტვირთვა

2018 წლის ფინანსური ანგარიშგებაა

2018 წლის ფინანსური ანგარიშგება

ჩამოტვირთვა

2020 წლის I კვარტალი ა

ფინანსური ანგარიშგება 2020 წ. I კვ. 

ჩამოტვირთვა

2021 წელი მე-4კვ.ა

წარმოგიდგენთ 2021 წლის მე-4კვარტალის ფინანსურ ინფორმაციას

ჩამოტვირთვა

I კვ. 2022წ.ა

2022 წლის  1 კვარტალის ფინანსური ანგარიშგება 

ჩამოტვირთვა

2021 წლის ფინანსური ანგარიშგებაა

წარმოგიდგენთ 2021 წლის მმართველობითი ანგარიშგებას და აუდიტის დასკვნას

ჩამოტვირთვა

2019 წლის ფინანსური ანგარიშგებაა

2019 წლის ფინანსური ანგარიშგება

ჩამოტვირთვა

2022წ. II კვ.ა

წარმოგიდგენთ 2022 წლის მე-2 კვარტალის ფინასნურ ინფორმაციას

ჩამოტვირთვა

ფინანსური ანგარიშგებაა

წარმოგიდგენთ  შპს მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია "გლობალ კრედიტი"-ს 2016 წლის ფინანსურ ანგარიშგებას და აუდიტორული კომპანიის დასკვნას.

ჩამოტვირთვა

ფინანსური ანგარიშგებაა

2018 წლის მე-3 კვარტლის ანგარიშგება

ჩამოტვირთვა

მმართველობითი და აუდიტი 2020წ. ა

წარმოგიდგენთ 2020 წლის მმართველობითი ანგარიშგებას და აუდიტის დასკვნას 

ჩამოტვირთვა

ფინანსური ანგ. და აუდიტი 2020წ.ა

წარმოგიდგენთ ფინანსური ანგარიშგებას და აუდიტის დასკვნას 2020წ.

ჩამოტვირთვა