ფილიალები +(995 0431) 22 62 62

ჩვენი კურსები

ყიდვა გაყიდვა
30.03.202015:55

რეპორტინგი

ანგარიშგებაა

ფინანსური ანგარიშგება 31 მარტი, 2018

ჩამოტვირთვა

2017 წლის ფინანსური ანგარიშგებაა

წარმოგიდგენთ 2017 წლის ფინანსურ ანგარიშგებას

ჩამოტვირთვა

ფინანსური ანგარიშგებაა

2018 წლის მე-2 კვარტალის ანგარიშგება

ჩამოტვირთვა

2018 წლის მე-4 კვარტალია

ფინანსური ანგარიშგება : 2018 წლის მე-4 კვარტალი

ჩამოტვირთვა

2019 წლის, I კვარტალია

2019 წლის,  კვარტალი

ჩამოტვირთვა

2018 წლის ფინანსური ანგარიშგებაა

2018 წლის ფინანსური ანგარიშგება

ჩამოტვირთვა

2020 წლის I კვარტალი ა

ფინანსური ანგარიშგება 2020 წ. I კვ. 

ჩამოტვირთვა

2019 წლის ფინანსური ანგარიშგებაა

2019 წლის ფინანსური ანგარიშგება

ჩამოტვირთვა

ფინანსური ანგარიშგებაა

წარმოგიდგენთ  შპს მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია "გლობალ კრედიტი"-ს 2016 წლის ფინანსურ ანგარიშგებას და აუდიტორული კომპანიის დასკვნას.

ჩამოტვირთვა

ფინანსური ანგარიშგებაა

2018 წლის მე-3 კვარტლის ანგარიშგება

ჩამოტვირთვა

მმართველობითი და აუდიტი 2020წ. ა

წარმოგიდგენთ 2020 წლის მმართველობითი ანგარიშგებას და აუდიტის დასკვნას 

ჩამოტვირთვა

ფინანსური ანგ. და აუდიტი 2020წ.ა

წარმოგიდგენთ ფინანსური ანგარიშგებას და აუდიტის დასკვნას 2020წ.

ჩამოტვირთვა