ფილიალები +(995 0431) 22 62 62

ჩვენი კურსები

ყიდვა გაყიდვა
USD 2.2960 2.2960
EUR 2.2960 2.2960
RUB 2.2960 2.2960
TRY 2.2960 2.2960
21.12.201615:32

რეპორტინგი

ანგარიშგებაა

ფინანსური ანგარიშგება 31 მარტი, 2018

ჩამოტვირთვა

2017 წლის ფინანსური ანგარიშგებაა

წარმოგიდგენთ 2017 წლის ფინანსურ ანგარიშგებას

ჩამოტვირთვა

ფინანსური ანგარიშგებაა

2018 წლის მე-2 კვარტალის ანგარიშგება

ჩამოტვირთვა

2018 წლის მე-4 კვარტალია

ფინანსური ანგარიშგება : 2018 წლის მე-4 კვარტალი

ჩამოტვირთვა

2018 წლის ანგარიშგებაა

2018 წლის ანგარიშგება

ჩამოტვირთვა

2019 წლის, I კვარტალია

2019 წლის,  კვარტალი

ჩამოტვირთვა

ფინანსური ანგარიშგებაა

წარმოგიდგენთ  შპს მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია "გლობალ კრედიტი"-ს 2016 წლის ფინანსურ ანგარიშგებას და აუდიტორული კომპანიის დასკვნას.

ჩამოტვირთვა

ფინანსური ანგარიშგებაა

2018 წლის მე-3 კვარტლის ანგარიშგება

ჩამოტვირთვა